دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه اطلاعات ایستگاه‌های مبنایی زمینی

 

 

ارائه محصولات مکان محور
 
عنوان خدمت ارائه اطلاعات ایستگاه‌های مبنایی زمینی
شناسه خدمت 10062560107
نام سامانه و آدرس

http://eshop.ncc.gov.ir

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان (G2C)    
خدمت به کسب و کار(G2B)     
خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت ارائه اطلاعات ایستگاههای شبکه‌های مبنایی کشور شامل اطلاعات و داده‌های ایستگاههای شبکه‌های ترازیابی دقیق، شبکه‌های چندمنظوره ژئودزی، شبکه ‌ایستگاههای دائمی ژئودینامیک و شبکه‌های ثقل‌سنجی
ارائه اطلاعات ایستگاه‌های مبنایی شامل داده های مسطحاتی، ارتفاعی، سه بعدی و ثقل می باشد.
مدارك لازم براي انجام خدمت  مشخصات فردی، کد ملی/کداقتصادی ، اطلاعات تماس و مختصات دقیق منطقه
قوانين و مقررات بالادستي  ماده 5 اساسنامه سازمان نقشه برداری کشور
متوسط مدت زمان ارايه خدمت
 
مراجعه غیر حضوری : در خرید اینترنتی پس از ثبت نام و درخواست محصول ، ظرف مدت 2 روز محصول در اختیار باجه پست قرار می گیرد.
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان


هزینه دیتای واگذار شده طبق تعرفه سازمان    

 

مراحل گردش كار و جزئیات مشاهده
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0