دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
نظارت و کنترل فنی خدمات نقشه برداری

 

ارائه خدمات  مکان محور

عنوان خدمت  نظارت و کنترل فنی خدمات نقشه برداری
شناسه خدمت 10062561103
نام سامانه و آدرس  http://www.ncc.gov.ir/fa/units/Technology_development_planning_coordination_Deputy/supervision_and_technical_control
نوع خدمت

  خدمت به کسب و کار(G2B)    

   خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت  1-    نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه برداری زمینی شامل :
-    نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر
-    نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی
-    تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین
-      تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی
2-    نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه برداری هوائی و فضائی
-    تبدیل عکسهای هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری
-    فتوگرامتری برد کوتاه وانجام خدمات سنجش از دور
-    پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی
-     رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع و انجام تصحیحات طیفی
-     استخراج اطلاعات از داده های ماهواره ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DSM، DEM، DTM)
3-    نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه برداری دریائی
-    عمق یابی و تهیه نقشه از کف دریاها و رودخانه ها و مطالعات جزرومدی
-     جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه
-     پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری، چاههای نفت و گاز
-     نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها
4-    نظارت و کنترل فنی بر عملیات میکروژئودزی
-    نقشه برداری تونل ، معدن و میکروژئودزی
-    مطالعات جابجایی گسلها، رفتار سنجی سدها و ابنیه فنی 
-     گسترش شبکه های ژئودزی و ترازیابی دقیق
5-    نظارت و کنترل فنی سیستم های GIS
-    طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)، زمینی(LIS) و کاداستر 
-    جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی بمنظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی
 پردازش های کارتوگرافی بمنظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی
مدارك لازم براي انجام خدمت ارسال یک نسخه از قرارداد مابین کارفرما و مجری
ارسال مدارک اجرایی پروژه توسط مجری 
قوانين و مقررات بالادستي  
متوسط مدت زمان ارايه خدمت با توجه به مدت زمان قرارداد تعیین می شود
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان مطابق با بند 2 تعرفه خدمات فنی نقشه برداری
مراحل گردش كار و جزئیات مراجعه به سازمان نقشه برداری جهت بستن موافقتنامه نظارت 
 مشاهده
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0