دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه خدمات تصویربرداری هوایی

 

 

ارائه خدمات  مکان محور

عنوان خدمت ارائه خدمات تصویربرداری هوایی 
شناسه خدمت  10062561104
نام سامانه و آدرس http://www.ncc.gov.ir
نوع خدمت

 خدمت به کسب و کار(G2B)      

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت
 اخذ یک تصویر واقعی از عوارض و خصوصیات ظاهری سطح زمین، با استفاده از یک دوربین تصویر برداری در هواپیما .
استفاده از تصاویرهوایی به منظور بررسی‌ها و مطالعات زمین‌شناسی، جاده‌سازی، شهرسازی، کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و مهم‌تر از همه برای تأمین اهداف نظامی و امنیتی رایج است.
مدارك لازم براي انجام خدمت  مشخصات فردی، کد ملی/کداقتصادی ، اطلاعات تماس و مختصات دقیق منطقه
قوانين و مقررات بالادستي
قانون سازمان نقشه برداری کشور مصوب سال 1345
متوسط مدت زمان ارايه خدمت با توجه به وسعت منطقه، ضوابط دستور العمل عکسبرداری و نوبت کاری موجود، تعیین می شود.
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان

- مطابق با بند 2 تعرفه خدمات فنی نقشه برداری  

- خدمات فنی نقشه برداری

مراحل گردش كار و جزئیات  
- مراجعه به اداره سفارشات و قراردادهای مدیریت خدمات فنی سازمان نقشه برداری کشور
اعلام محدوده عکسبرداری یا تولید اطلاعات رقومی
انعقاد قرارداد یا  دریافت سفارش
دریافت تصاویر خام


مشاهده
 
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0