دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه تراز دریا

 

 

ارائه محصولات مکان محور 

عنوان خدمت   ارائه تراز دریا 
شناسه خدمت  10062560114
نام سامانه و آدرس  http://eshop.ncc.gov.ir
نوع خدمت

 خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت

         - نمایش لحظه ای تراز آب دریا در ایستگاههای پایش تراز آب سواحل شمال و جنوب کشور بر روی وب

        -  ارایه اطلاعات تراز آب ایستگاهای موجود از طریق مراجعه به سازمان

مدارك لازم براي انجام خدمت

داده های لحظه ای تراز دریا : مدارک تشخیص هویت جهت ثبت نام در سامانه

داده های تراز دریا : مدارک تشخیص هویت و معرفی نامه معتبر 
قوانين و مقررات بالادستي  - قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی

 

- قانون احکام دائمی  برنامه­ های  توسعه کشور(ماده 11)

- ماده 23 قانون برنامه

- ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه

- قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد(تبصره 3 ماده 1)

- آئیننامه نظام فنی و اجرائی کشور

متوسط مدت زمان ارايه خدمت

مراجعه حضوری:

- برای داده های لحظه ای تراز دریا، ارائه خدمت همان لحظه

-برای داده های تراز دریا، ارائه خدمت حداکثر تا یک ساعت

هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان - مشاهده داده های لحظه ای تراز دریا رایگان می باشد
- 
داده های تراز دریا ، طبق تعرفه سازمان   
مراحل گردش كار  و جزئیات  مشاهده
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0