دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه چارت های دریایی

 

 

ارائه محصولات مکان محور

عنوان خدمت ارائه چارت های دریایی
شناسه خدمت  10062560112
نام سامانه و آدرس   http://eshop.ncc.gov.ir
نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)     

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

خدمت به کسب و کار (G2B)

شرح خدمت ارائه نقشه بستر دریا و عمق آب تهیه شده توسط کشتی های آبنگاری
مدارك لازم براي انجام خدمت

مشخصات فردی، کد ملی/کداقتصادی ، اطلاعات تماس و مختصات دقیق منطقه.

ارایه معرفی نامه معتبر
قوانين و مقررات بالادستي  ماده 5 اساسنامه سازمان نقشه برداری کشور
متوسط مدت زمان ارايه خدمت مراجعه حضوری: دریافت محصول چارت دریایی در همان روز
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان هزینه دیتای واگذار شده طبق تعرفه سازمان
مراحل گردش كار  و جزئیات   مشاهده
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0