دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه نقشه های رقومی

 

ارائه محصولات مکان محور

 

عنوان خدمت ارائه نقشه های رقومی
شناسه خدمت 10062560101
نام سامانه و آدرس  http://eshop.ncc.gov.ir
نوع خدمت  خدمت به شهروندان (G2C)   
 خدمت به کسب و کار (G2B)       
خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت  تهیه نقشه عوارض طبیعی و مصنوعی سطح زمین با استفاده از عکس های هوایی برداشت شده توسط دوربین های نقشه برداری
 نقشه های رقومی پوششی و غیر پوششی در مقیاس ها و فرمت های مختلف را شامل می شود.

 

مدارك لازم براي انجام خدمت
 

مشخصات فردی، کد ملی/کداقتصادی ، اطلاعات تماس و مختصات دقیق منطقه.

قوانين و مقررات بالادستي  ماده 5 اساسنامه سازمان نقشه برداری کشور
متوسط مدت زمان ارايه خدمت

مراجعه حضوری: محصولات رقومی( نقشه هایی که به صورت رقومی موجود باشند) کل فرایند به ازای هر فرد به طور متوسط بدون احتساب زمان انتظار 15 دقیقه خواهد بود.

مدارک قدیمی(نقشه ها ی قدیمی): درنظر گرفتن فاصله حداقل 2 روز بین ثبت سفارش و تحویل محصول الزامی است. 

مراجعه غیر حضوری: پس از ثبت سفارش و واریز مبلغ، 2 روز تا ارسال به باجه پست طول می رسد.

هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان  هزینه دیتای واگذار شده طبق تعرفه سازمان  
مراحل گردش كار و جزئیات  مشاهده
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0