دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه خدمات نقشه‌برداری

 

ارائه خدمات  مکان محور

عنوان خدمت ارائه خدمات نقشه‌برداری
شناسه خدمت  10062561105
نام سامانه و آدرس  
نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)


 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
 
شرح خدمت

عقد موافقت نامه نظارت خدمات نقشه برداری به روش مستقیم زمینی

عقد موافقت نامه نظارت خدمات نقشه برداری به روش فتوگرامتری

عقد قراردادهای تولید اطلاعات مکانی  وتهیه نقشه(اجرا توسط سازمان)

خدمات مشاوره ای
 

ارائه خدمات نقشه‌برداری شامل تهیه نقشه، تهیه ارتو، هیدروگرافی، کارتوگرافی و غیره می باشد.

مدارك لازم براي انجام خدمت

یک نسخه از قرارداد مابین کارفرما و مجری

مدارک اجرایی پروژه توسط مجری
 
قوانين و مقررات بالادستي  قانون سازمان نقشه برداری کشور مصوب سال 1345
متوسط مدت زمان ارايه خدمت مراجعه حضوری:با توجه به مدت زمان قرارداد تعیین می شود
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان -مطابق با بند 2 تعرفه خدمات فنی نقشه برداری 
-خدمات فنی نقشه برداری    
 
مراحل گردش كار و جزئیات  مشاهده
                                                                         

 


گروه دورانV5.7.2.0