دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
ارائه استانداردها و دستورالعمل های تولید نقشه ها و اطلاعات مکانی

 

ارائه محصولات مکان محور

 

 

عنوان خدمت ارائه استانداردها و دستورالعمل های تولید نقشه ها و اطلاعات مکانی
شناسه خدمت 10062560110
نام سامانه و آدرس http://www.ncc.gov.ir/units/Technology_development_planning_coordination_Deputy/Planning_Budget_Research_Standardization_Department/standardization_group
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)      
 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت  اطلاعرسانی و ارائه استاندارد و دستورالعمل های فنی در زمینه تولید، پردازش، ارائه و مدیریت نقشه و اطلاعات مکانی مورد نیاز طرح ها و فعالیت های عمرانی کشور
مدارك لازم براي انجام خدمت  مدرکی نیاز ندارد.
قوانين و مقررات بالادستي  - قانون تأسیس سازمان نقشه برداری کشور و وظایف حاکمیتی

- قانون احکام دائمی  برنامه­ های  توسعه کشور(ماده 11)

- ماده 23 قانون برنامه

- ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه

- قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد(تبصره 3 ماده 1)

- آئین نامه نظام فنی و اجرائی کشور

 

متوسط مدت زمان ارايه خدمت

 مراجعه غیر حضوری  : دانلود محتوا از سایت در همان لحظه

 

- مراجعه حضوری : مراجعه به بخش خدمات فنی و دریافت در همان لحظه

هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان  در حال حاضر، ارایه خدمات برخط و رایگان است.
در صورت نیاز به مراجعه حضوری و دریافت مجلد، طبق تعرفه خدمات فنی سازمان
مراحل گردش كار و جزئیات مشاهده
                                                                         

 

 


گروه دورانV5.7.2.0