يکشنبه, 29 فروردين 1400
  • EN
میز خدمت

     

 

ارائه محصولات مکان محور

(10062560000)

ارائه خدمات مکان محور

(10062561000)

ارائه فتوموزاییک ها

ارائه سرویس های مکانی WMS بر پایه استاندارد های OGC

ارائه تصحیحات تعیین موقعیت آنی

انتشار اطلس، کتاب، نشریه، نقشه های موضوعی(گردشگری، شهری،استانی)

ارائه اطلاعات نام های جغرافیایی استاندارد و عوارض منتسب به آن ها

پردازش داده‌های خام گیرنده های تعیین موقعیت کاربران

ارائه اطلاعات ایستگاه های مبنایی زمینی

ارایه لایه های تقسیمات کشوری

ارائه ار تفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل ژئوئید محلی)

ارائه تصاویر رقومی و DEM

ارائه چارت های دریایی

 ارائه خدمات نقشه برداری

ارائه نقشه های رقومی

ارائه چارت الکترونیک به منظور استفاده در سیستم اکد یس (ECDIS)شناورها

پاسخ به استعلام درباره موجودیت داده های مکانی

ارائه تصاویر ماهواره ای و نقشه های تصویری 

ارائه استانداردها و دستورالعمل های تولید نقشه ها و اطلاعات مکانی

ارائه خدمات تصویربرداری هوایی

ارائه عکس های هوایی

ارائه تراز دریا

نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری

 

ارائه اطلاعات پیش بینی جزر و مد

 

گروه دورانV5.7.2.0