جمعه, 3 ارديبهشت 1400
  • EN
فرم نظرسنجی میز خدمت الکترونیکی
  
  شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از موارد زیر، ما را در ارتقاء کیفیت ارائه خدمت یاری فرمایید.
    
   خدمت (اجباری)  
  تاریخ مراجعه (اجباری)  روزماه سال (اجباری)
  جنسیت (اجباری)  
  سن (اجباری)  
  میزان تحصیلات (اجباری)  
   شغل  
  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر (اجباری)  
    
    
  ردیف  محور سنجش  پرسش  سطح رضایت
  1  شفافیت سنجش   اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک (اجباری)  
  2  اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه در صورت لزوم  
  3  پاسخگویی و مسئولیت پذیری  پشتیبانی مناسب از طریق روش های ارتباطی جایگزین(تلفن گویا، پیامک و ..) در صورت بروز مشکل در دریافت خدمت (اجباری)  
  4  رسیدگی به موقع به شکایات، نظرات و پیشنهادها  
  5  امکان پیگیری وضعیت خدمت  
  6  زمان فرآیند  سهولت هدایت و دسترسی به سامانه (اجباری)  
  7  عملکرد صحیح و دقیق سامانه  
  8  رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی  
  9  نظام مند بودن فرایند   دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم (اجباری)  
  10  سرعت مناسب دریافت خدمت  
  11  رعایت ضوابط و سلامت اداری   دریافت یکباره مدارک و اطلاعات (اجباری)  
  12  عدم نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت  
  چنانچه علاوه بر موارد فوق، مطالب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر دارید، مرقوم فرمایید.
  
  ارسال

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0